Tjänster

Interimschef

Ibland uppstår situationer som gör att man inte kan eller vill anställa. Kanske behövs det ny energi och kompetens för att förändra och utveckla organisationen. Som interimschef bistår Otrolica med en tidsbegränsad lösning på uppkomna ledarskapsutmaningar. Otrolica tar den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten eller går in som ett operativt stöd i befintliga ledningsstrukturer. Otrolicas bredd och erfarenhet gör att Ni kan förvänta Er en effektiv chef med hög prestation från dag ett.

Ledningsstöd

När verksamheten kör fast kan nya angreppssätt behövas för att hitta effektiva arbetsmodeller och verktyg för att ta sig vidare. Otrolica hjälper Er att identifiera förutsättningarna som ligger till grund för ett lyckat upplägg mot ett bättre resultat i organisationen. Det kan handla om att vara ett stöd för att utarbeta och genomföra strategier, effektivare samverkan i ledningsgrupper eller ökad kommunikation. Otrolica arbetar nära verksamheten med utgångspunkten i syftet. Varför gör vi som vi gör? Ska vi förändra något? och hur ska vi förändras för att bli bättre?

Förändringsledare

I en föränderlig värld står individer och organisationer till slut inför nödvändiga förändringar. För att övervinna förändringsmotstånd och nå förändringar i beteende behövs medarbetarnas engagemang och förståelse för slutmålet. Förändring kräver ett starkt ledarskap och där kan Otrolica stötta er i genomförandet. Tillsammans med Er kan Otrolica, som certifierad förändringsledare,  utveckla, förbättra och förändra verksamheten.

Ekonomi, affärssystem och controlling

Otrolica har gedigen kunskap och erfarenhet inom ekonomirelaterade funktioner. Typiska uppdrag för oss är inom controlling, stöd i ledningsfunktion som ekonomichef eller effektiva punktinsatser som projektledare och koordinator för införandet av nya affärssystem. Självklart kan vi även hantera löpande ekonomifunktion i ditt företag.