Bakgrund

Otrolica drivs av att hjälpa företag, organisationer och individer att nå sin fulla potential. På ett strukturerat sätt faciliterar vi vägen mot uppsatta mål med centrala beståndsdelar som engagemang, tydlighet och eget ansvar.

Otrolica utgår från organisationens minsta gemensamma nämnare och låter vägen framåt kantas av en kreativ nyfikenhet, struktur och humor. Vi tror på balans och att skapa rätt förutsättningar för individen, teamet eller organisationen, genom att definiera en gemensam syn på nuläget och det önskade målet.

Med 20 års erfarenhet av olika ledande roller i branscher som forskning, telekom och försvarsindustri har Otrolica en bredd som kan tillämpas på de flesta företag och situationer. En gedigen utbildningsbakgrund knyts samman med en teknisk doktorstitel som kombinerar tidigare universitetsexamina inom både humaniora och teknik. Just nu stöttas programledningen för ett omfattande IT-projekt på en svensk industrikoncern. Innan det ett ansvar som innebar att förändra och effektivisera ett av Sveriges största teknikprojekt där organisationens effektivitet och kultur var i fokus. Otrolica hjälper Er att lyckas!