Personprofiler

Otto Carlander 

Jag vet att alla vill och kan utvecklas samt att vi har en inneboende strävan att bidra till en framgångsrik miljö. Alla  kan göra skillnad och att få vara delaktig i människors vidareutveckling ger mig energi och inspiration. Att nå förändring och ökad prestation handlar enligt mig om att tydliggöra förutsättningarna i organisationen. Genom delaktighet, tydlighet och en realistisk förväntan på individen uppnås målen i organisationen. När vi vet att vi är överens om var vi står har vi grunden som krävs för att gemensamt ta oss vidare i rätt riktning.

Jag har lätt till skratt och är positiv, okomplicerad och strukturerad. Jag har ett högt driv med stort målfokus och balanserar detta genom att ladda batterierna med familjen, träning och skapande.

I olika ledande roller har jag under snart 20 år samlat erfarenheter från militär verksamhet, forskning, produktutveckling, projekt- och programledning samt flera internationella samarbeten. Internationellt har jag arbetat mot fabriker i Asien, startat samarbeten med Indiska ingenjörer, samt representerat Sverige i ett forskningsrelaterat NATO-samarbete. Just nu sitter jag i två styrgrupper för större EU-projekt inom innovation.
 

Alma Carlander

Jag får ofta höra att jag bidrar med glädje och energi i arbetsgrupper jag verkar i. Jag kombinerar mitt positiva förhållningssätt med noggrannhet, lojalitet och professionalism. När jag utför uppdrag strävar jag efter att nå helheten i kedjan, inte bara titta på de ekonomiska siffrorna, utan sätta det i sitt sammanhang. Jag är en person man lätt får kontakt med och min erfarenhet att koppla samman de producerande delarna av företaget med de styrande, gör att jag ofta får rollen som länk mellan funktioner eller som bollplank för individer. Att nå uppsatta mål och åstadkomma ökad omsättning för företaget handlar för mig just om att tydliggöra sambanden i organisationen. Genom att kontinuerligt verka för delaktighet och synliggöra varför vi behöver följa upp och rapportera gör att man kan nå en effektivare ekonomisk styrning.

Jag har samlat erfarenheter under drygt 20 år med roller alltifrån inköpsassistent till ekonomichef och i branscher som spänner över återförsäljning, producerande industri och tjänstesektorn. Just nu jobbar jag som ekonomichef på ett snabbväxande företag.