Forskning


OTROLICA spenderar en del av sin tid för forskning och utveckling. Det handlar om både ”pro bono-projekt” samt produktutveckling inom människa-maskin-interaktion. OTROLICA strävar efter att hitta synergier mellan företag, organisationer och universitet för att öka kunskapsöverföring och interaktion i ett bredare nätverk. Detta kopplat till erfarenheter från tidigare forskning och utveckling kring känselbaserade användargränssnitt.

 

Innovativa och tvärvetenskapliga lösningar kan komma samhället till stor nytta genom att framdriften av ny teknik och forskning faciliteras av någon part. OTROLICA vill hitta lösningar som både gör oss bättre och får oss att må bättre inom både etablerade produktområden och områden där teknikutvecklingen är eftersatt. OTROLICA erbjuder ett kreativt och innovativt tänkande inom människa-maskin-interaktion genom att hitta lösningar som effektivare använder våra sinnen för att utmana befintliga användargränssnitt.

 

OTROLICA har suttit i styrgruppen för ett stort EU projekt för dövblinda (SUITCEYES) samt just nu i styrgruppen för WEAFING som handlar om elektroaktiva polymerer.


Utvecklingen fokuserar på simulering av beröring, styrning av aktuatorer och integration i textila koncept. Inom dessa områden skapas samarbeten med universitet, industri och potentiella kunder. Innovation och kreativt tänkande genomsyrar OTROLICAS verksamhet och vi kommer gärna i kontakt med likasinnade!