Personprofil

Otto Carlander

Jag vet att alla vill och kan utvecklas samt att vi har en inneboende strävan att bidra till en framgångsrik miljö. Alla  kan göra skillnad och att få vara delaktig i människors vidareutveckling ger mig energi och inspiration. Att nå förändring och ökad prestation handlar enligt mig om att tydliggöra förutsättningarna i organisationen. Genom delaktighet, tydlighet och en realistisk förväntan på individen uppnås målen i organisationen. När vi vet att vi är överens om var vi står har vi grunden som krävs för att gemensamt ta oss vidare i rätt riktning.

Jag har lätt till skratt och är positiv, okomplicerad och strukturerad. Jag har ett högt driv med stort målfokus och balanserar detta genom att ladda batterierna med familjen, träning och skapande.

I olika ledande roller har jag under 15 år samlat erfarenheter från militär verksamhet, forskning, produktutveckling, projekt- och programledning samt flera internationella samarbeten. Internationellt har jag arbetat mot fabriker i Asien, startat samarbeten med Indiska ingenjörer, samt representerat Sverige i ett forskningsrelaterat NATO-samarbete.